Διευθυντής Σχολείου: κ. Γούκος Δημήτριος

Αναπληρωτής Δ/ντής Σχολείου: κ. Κοντοβουνήσιος Αθανάσιος

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

 • Α΄ Τάξη: κα. Στογιάννη Σοφία
 • Β΄ Τάξη:  κα. Μπραζιτίκου Κατερίνα
 • Γ΄ Τάξη:  κ. Κοντοβουνήσιος Αθανάσιος
 • Δ΄ Τάξη:  κ. Φιλιππιδάκης Κωνσταντίνος
 • Ε΄ Τάξη:  κ. Μπίτος Ιωάννης
 • ΣΤ΄ Τάξη: κ. Τουρκογιώργος Γεώργιος
 • Αγγλική γλώσσα: κα. Παπαδογεώργου Όλγα
 • Γερμανική γλώσσα: κα. Κουντούλα Ειρήνη
 • Φυσική Αγωγή: κ. Τοσουνίδης Αλέξανδρος
 • Τμήμα Ένταξης: κ. Φασούλας Αθανάσιος
 • Μουσική: κα. Λαμπρίδη Μαίρη
 • Εικαστικά: κ. Κατσαρέλης Σπύρος
 • Θεατρική Αγωγή: κα. Μαργώνη Ευαγγελία
 • Νέες Τεχνολογίες- Πληροφορική: κ. Κοτσόπουλος Αθανάσιος
 • Συμπλήρωση ωραρίου:κ. Μπαρμπάτσης Δημήτριος